همه مطالب
برنامه تفصیلی همایش بین المللی هزاره شیخ جام

برنامه تفصیلی همایش بین المللی هزاره شیخ جام

برای دانلود و مشاهده برنامه تفصیلی همایش بین المللی هزاره شیخ جام

آیین گشایش: چهارشنبه 22 تیر ماه از ساعت 0:44 صبح تا 12:14 به وقت تهران
شرح برنامه ارائه دهنده مدت
ارائه
زمان
0 –0101 قرائت قرآن کریم – 01
سرود جمهوری
اسلامی
0101 –0105 5 –
0105 -01:1 پخش کلیپ همایش 5
01:1 -0101 خیرمقدم حجه الاسلام و المسلمین حاج آقای معتمدی فر – امام جمعه 01
خیر مقدم دکتر رحیمی – نماینده مجلس شورای اسلامی تربت جام،
تایباد ، باخرز، صالح آباد
0101 –0101 01
0101–0155 سخنرانی دکتر علیرضا قیامتی 05
0155-01115 سخنرانی علمی دکتر محمد جعفر یاحقی 01
01115-011:1 سخنرانی دکتر بوری بایوف – ریاست موسسه فرهنگی اکو 05
011:1 – 01101 : اجرای موسیقی – 1
سخنرانی آیت ا.. دکتر مبلغی – رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
شورای اسلامی
01101 -01151 01
سخنرانی جناب آقای دکتر حسن بلخاری -ریاست محترم انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی
01151-00 01
00-00101 سخنرانی یعقوبعلی نظری – استاندار خراسان رضوی 01
00101- 00101 پذیرایی – 01
00101-00151 سخنرانی دکتر طهرانچی – ریاست دانشگاه آزاد اسلامی 01
00151 – 0:115 سخنرانی علمی دکتر عارف نوشاهی )پاکستانی( 05
0:115 – 0:1:1 سخنرانی علمی دکتر نرگس شاه علی یو وا )ازبکستان( 05
0:1:1-0:101 پخش پیام دکتر حداد عادل – ریاست فرهنگستان زبان فارسی 01
11:24 به وقت تهران – نشست اول ساعت 10:44
) سالن اجتماعات دانشگاه آزاد)سالن 1
هیات رئیسه نشست1 دکتر محمد جعفر یاحقی- دکتر علی تمیزال – دکتر جعفری دهقی
) 11:04 – )سالن 1 – نشست دوم ساعت 11:10
هیات نشست1 دکتر فیروزه نظام اوا – دکتر سید حسن عباس – استاد لباف خانیکی
) 11:24 به وقت تهران – سالن 2 – نشست اول ساعت 10:44
) سالن کنفرانس دانشگاه آزاد)سالن 2
هیات نشست1 دکتر روزبهانی– دکتر رضا غوریانی – دکتر فریبا مهری
) 11:04 – )سالن 2 – نشست دوم ساعت 11:10
هیات نشست1 دکتر کاکاوند – دکتر زری جامی الاحمدی – دکتر احمد رضا بیابانی
برنامههای روز دوم
پنجشنبه 22 تیر ماه 1041
11:24 به وقت تهران – نشست اول ساعت 0:44
) سالن اجتماعات دانشگاه آزاد)سالن 1
هیات نشست1 دکتر محمد بهنامفر- دکتر عارف نوشاهی – دکتر نرگس شانه علی یوا
) 12:44 – )سالن 1 – نشست دوم ساعت 11:24
هیات نشست1 دکتر کمال الدین– دکتر علیم اشرف خان – دکتر مدیر شانه چی
) 11:24 به وقت تهران – )سالن 2 – نشست اول ساعت 0:44
) سالن کنفرانس دانشگاه آزاد)سالن 2
هیات نشست1 دکتر محمد کاظم نظری – دکتر فاطمه صحرایی – استاد شهاب احمدی
) 12:44 – )سالن 2 – نشست دوم ساعت 11:24
هیات نشست1 دکتر احمد خواجه ایم – دکتر احمد شفیق رسولیار – استاد رحمانی

ویژه برنامه های هزاره شیخ جام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *