همایش بین المللی هزاره شیخ جام

درود بر شما همراهان فرهیخته همایش بین المللی هزاره شیخ جامتربت جام شهر علم و عرفان، با داشتن نامدارانی بزرگ، در تیرماه پیش رو شاهد رویدادی علمی و فرهنگی در سطح بین المللی است. مقدمات این رویداد را باید در گذشته جستجو کرد که همایش هایی تحت عنوان ” سلسله همایش های تا هزاره شیخ جام” در سال1393 کلید خورد […]