فراخوان نمایشگاه عکس همایش هزاره شیخ احمد جام

فراخوان نمایشگاه عکس همایش هزاره شیخ احمد جام موضوع نمایشگاه نمایشگاه عکس در دو بخش، میراث ملموس تاریخی و میراث معنوی تربت جام برگزار میشود.  میراث ملموس تاریخی: میراث ملموس دربرگیرندهٔ میراث فرهنگی قابل لمس و مادی ست، مانند بناها و مکان‌های تاریخی جام، آثار باستانی، مجسمه‌ها، آثار هنری و دیگر ساخته‌هایی که گمان می‌رود برای آیندگان ارزشمند باشند.  میراث معنوی: […]