حمایت جناب آقای گرشاسب صفائی از همایش هزاره شیخ احمد جام و نمایشگاه کتاب آن

آقای گرشاسب صفائی متولد تربت جام و دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است. شعرسپید می سراید،در سال ١٣٩۵ مدیر انجمن ارغنون بود.در صفحه ادبی مجله “زرین_دشت” تربت جام، نوشته هایش به چاپ رسیده است.مجموعه شعرهای “شجره نامه نیاکان ماه” و “امپراطوری با یک پاپیون درد” از آثار چاپ شده ی این شاعر جوان است. حمایت نویسندگان، شاعران […]